YouTube Url:
Title:
Description:
Category:
Tags:
Save
 16

Comments

Anonymous user 07 July 2019
kkkkkkkk uyu anorwara uyu
Anonymous user 31 October 2018
Madzimai vakazviita mudzimba misha haiparare zvekumhanya.
Anonymous user 31 October 2018
Kana munhu ave pamusoro huzviite izvi
Anonymous user 17 September 2018
Ngaasvirwe mhani uyo
Anonymous user 13 July 2018
Vanhu ngavatsikane chete fullstop
Anonymous user 10 July 2018
Kana wava ambuya uchafara here kuti vazukuru vaone zvavanodzidza kubva kunaambuya? Nyaya dzemubedroom ngadzigare my bedroom.
Anonymous user 08 July 2018
I WILL POST MINE AS SOON AS POSSIBLE. YANDOITAWO SEMURUME !!! MUSAMUSHORE COZ ITS NATURAL THATS WY TAKAZVIPIHWA NAMWARI LET US USE THEM .PFEEEE
Anonymous user 04 July 2018
pfanha uchafa kumhata
Anonymous user 09 April 2018
Zvakaoma pasi rashanduka
Anonymous user 17 January 2018
wakaigarira hauzviite izvo
Anonymous user 19 December 2017
This is Sodom and Gomorrah stuff! Judgement will wipe out all harlots
Anonymous user 13 December 2017
No employment what else to do
Anonymous user 13 September 2017
Bulls**t our country had gone to the dogs