How am I making the life of my Mthwakazi brother better

How am I making the life of my Mthwakazi brother better
Published: 21 April 2018 (258 Views)
I appreciate the reality of Shona hegemony, however it does not justify the levels of hatred that we exhibit here. Secondly, none here has been able to convincingly articulate the direction of a Shona free Region and Mthwakazi by extension. Thirdly, I am yet to see strategies for Mthwakazi economic emancipation. Very few here run registered businesses, very few are educated or adequately exposed, very few understand the dynamics of nation building, very few here own significant commercial property in Mthwakazi. Kulokutshona sithethisana lamaShona let's develop ourselves to the point of weaning ourselves from Shona dependency at a collective level. I propose the following

1. Abasegoli develop yourselves liyekele ukuba ngama menial workers. 20 years no certificate umuntu esebenza umsebenzi ongela pentsheni? Akula Shona hegemony egoli. Fundani madoda. Legalize your stay lekele ukuba ngama illegal immigrants. Thole unguThamsanqa Dube ma useZim. Egoli sungu Sifiso Mncube? Honestly ungafunda icertificate siyabhalwani? Also sebenzani egoli lithenge izindlu eZimbabwe. Not ukuhlala emkhukhwini egoli uphinde uzolwela I family house ekhaya. Akeliphumelele sibone ukuthi nxa kungela mashona liyathuthuka.

2. Abasegoli labalapha let's Start businesses. Let's register them and not operate angathi ngumsika. Employ abakini. Khathesi lizala one one abantwana coz alilamali yesapoti. Qhatshanani lizale. Registered business  can compete for tenders from where tribalism is not rife like kuma council lama municipality. Khathesi lingcwatshwa nguNyaradzo, uFalakhe ufile fi. I Line Yakho yi econet? Is there a law stopping us from running big business? Amashona are systematic in their takeover. Thina sibhizi siyapopota. Vukani emaqandeni

3. Let's create social institutions that are pro Ndebele. Lizonda amaShona kodwa lisonta ematshetshi abo. AFM, Zaoga, Magaya, Makandiwa lokungamatshetshi kwa these days. Abakini abalabantu emachurch Lina lipha amaShona itithe le offering. Lifoswa ngubani? Religion n colonialism are cousins. Start ama club esport,  awemali, grocery lama burial society  etc. Bambanani libumbe okwenu.

4. Educate each other. Make sure all your relatives go through school. Pay their fees. Umuntu kafundisi umntaka mfowabo. Angafunda uzafundisa abanawakhe. Thathani abasekhaya libafundise. Yekelani ukwenza amaTonga ohouse girl labo garden boy. Educate them labo. Yekelani ukuthatha izihlobo ekhaya zizogcina abantwana. Bafundiseni lababantu. AmaShona manengi. Kawasale labantwana. Kabagebhe engadini ngapha libafundise ulimi lwethu.

5. Let's promote our arts industry senelise to compete globally. Khathesi amandebele amanengi ahlabela umsobho lodoti. AmaShona angena nga??

6. Let's push for legislation that benefits us e.g. diaspora vote, devolution, quota systems and policies. I will explain this sometime.

7. Let's strengthen our locally founded political parties at regional level and first consolidate that power then move towards national politics. Why would Zapu, Ansa, contest in Zvimba when they have no seat kibo. Let's create political strongholds sekelane lento zamashona. For now even uku MDC Alliance vote Chamisa phezulu vote Zapu MRP ANSA phansi for council and MP. Kungekudala siyanqoba. Zanu Ndonga used to do it. Let's did it too

8. Abasegoli qoqanani lizovota. Budget to come and vote lekele ukusishawuda Lina lingasincedisi.

9. Zibuze this question HOW AM I MAKING THE LIFE OF MY MTHWAKAZI BROTHER BETTER. WHAT VALUE AM I ADDING TO MY PEOPLE

Asekeleni ukuthatha sithethisa amashona. Ulaka lwethu aluye ekulungiseni izinto. Igukuragundi le grand plan were silent strategies. Let's not be social media commentators kuground sifile. Ongazi ububi beShona system (not people ) kasowakithi. Asenze sithule babone ngezenzo. Ukubathethisa akusolvi inkinga zethu. Singenzi njengenja ekhonkotha imota ehambayo yona isale ilokhe ilambile

- Online

 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

ED sold himself as 'steady and firm hand' - unmasked, 'Mugabe mark 2'

by Nomusa Garikai | 17 October 2018 | 167 Views

RBZ stop illegal forex dealings

by Isaac Nkomah | 17 October 2018 | 133 Views

Is there anyone listening? It's not about Mnangagwa and Chamisa!!

by Sam Wezhira | 17 October 2018 | 124 Views

Hippo Valley High School dilemma

by Chiukira Munyaradzi | 17 October 2018 | 76 Views

Ambassador Katsande invites Zimvigil for a meeting

by ZimVigil | 17 October 2018 | 79 Views

Chamisa must open flood gates for contestation without prejudice

by MDC member | 17 October 2018 | 77 Views

Chinese deals, raw or fair for the Zimbabwean economy?

by Victor Bhoroma | 17 October 2018 | 77 Views

Chamisa purging party structures in preparation for congress

by Alliah Towo | 17 October 2018 | 69 Views

Mnangagwa's govt denies banning jerry cans

by Staff reporter | 17 October 2018 | 89 Views

Witchcraft: Girl pops out thorns from leg

by Staff reporter | 17 October 2018 | 104 Views

Houses mysteriously pelted by stones

by Staff reporter | 17 October 2018 | 78 Views

UK firm partners ZTA for tourism promotion

by Staff reporter | 17 October 2018 | 66 Views

Mangoma takes tenant to court

by Staff reporter | 17 October 2018 | 118 Views

Stampede at August 1 killings commission of inquiry hearing

by Staff reporter | 17 October 2018 | 128 Views

Dangers of Ndebele and Shona radicalism and extremism in Zimbabwe

by Etiwel Mutero | 17 October 2018 | 122 Views

Europe to crack down on 'second passport schemes'

by Staff reporter | 17 October 2018 | 147 Views

Mutsvangwa President in waiting?

by Fanya Haraka | 17 October 2018 | 210 Views

Zimbabwe's great war

by Jealousy Dutiro | 17 October 2018 | 92 Views

Zimbabwe considers debt cancellation

by Staff Reporter | 17 October 2018 | 111 Views

Zimbabwe imports from SA up 17%

by Staff Reporter | 17 October 2018 | 93 Views

UK donates another 2.6 million US to the cholera fight

by Agencies | 17 October 2018 | 95 Views

Mnangagwa closes in on forex kingpins

by Staff reporter | 17 October 2018 | 122 Views

Chamisa's MDC slams ban of jerry cans at service stations

by Staff reporter | 17 October 2018 | 85 Views

MDC gala scheduled for October 27 in Harare at Gwanzura Stadium

by Staff reporter | 17 October 2018 | 94 Views

Zimra official nabbed for extorting $500 bribe

by Staff reporter | 17 October 2018 | 89 Views

'Enact law to deal with money changers'

by Staff reporter | 17 October 2018 | 95 Views

Jabulani Sibanda remains mum

by Staff reporter | 17 October 2018 | 89 Views

Japan back in Bulawayo after Mugabe departure

by Staff reporter | 17 October 2018 | 99 Views

ZSE drops $4 billion in a day

by Staff reporter | 17 October 2018 | 79 Views

Nedbank buying back shares from minority shareholders

by Staff reporter | 17 October 2018 | 80 Views

Grace Mugabe's son, Mushekwi ex-wife Luminista 'get cosy'

by Staff reporter | 17 October 2018 | 97 Views

Drive out touts, money changers

by Staff reporter | 17 October 2018 | 100 Views

'Army warns Mnangagwa' - Exclusive Report

by Itai Mushekwe | 17 October 2018 | 570 Views

'Frail' Chiwenga flown back home

by Staff Reporter | 17 October 2018 | 454 Views