Mwana akagara amai vake nhaka

Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (193090 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".

Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.

Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.

Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.

Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.

Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.

Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.

Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.

Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.

Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.

Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.

Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.

Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.

"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.

Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.

Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.

Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.

Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.

"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.

"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.

"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.

"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.

Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.

Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.

Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.

"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.

Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.

Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.

Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.

"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.

Joyce akati zvekupinda pabonde nemwana zvakapera zvichitevera mutongo wavakapihwa nedare.

"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
 
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.

Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.

Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.

Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.


- kwaedza

Tags: Nhaka,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Knox Mutizwa wins August Goal of the Month award

by kickoff | 05 November 2018 | 839 Views

BREAKING: Gandawa on the run

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1613 Views

Econet cannot distribute Kwese TV content to Zimbabwean viewers

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1230 Views

Shoot-out robbers arrested

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1272 Views

Mnangagwa ally warns economic saboteurs

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1225 Views

Chamisa mobilises supporters for mass protests

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1015 Views

LISTEN: Acie Lumumba speaks on how he got paid

by Staff Reporter | 05 November 2018 | 837 Views

Dzamara speak on Zanu-PF fights

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 807 Views

Minister Raj Modi Modi donates salary

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 682 Views

'I am a Trillionaire' Magaya says

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 1083 Views

Supermarkets to be blacklisted over cooking oil

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 694 Views

UK army to recruit from Commonwealth

by BBC | 05 November 2018 | 740 Views

Magaya opens up on arrest

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 737 Views

Kambarami is still 'Deputy Mayor'

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 597 Views

'Import ban must not go beyond December 21'

by Staff reporter | 05 November 2018 | 688 Views

Prophet Magaya puts fresh spin to arrest

by Staff reporter | 05 November 2018 | 692 Views

Chamisa's sign language interpreters get thumps up

by Staff reporter | 05 November 2018 | 681 Views

Mnangagwa to review Mthuli Ncube's 2% tax again

by Staff reporter | 05 November 2018 | 652 Views

Lumumba to be probed by ZAAC?

by Staff reporter | 05 November 2018 | 482 Views

Dzamara speak on ZANU PF fights

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 443 Views

Zimbabwe as a new gateway into Africa

by Minister of Finance Prof Mthuli Ncube | 05 November 2018 | 660 Views

Chiwenga's ex-wife looted millions

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 1038 Views

We are our own worst enemies

by Mapozho Saruchera | 05 November 2018 | 716 Views

Mnangagwa to deal with unexplained wealth and bank deposits

by Staff reporter | 05 November 2018 | 671 Views

WATCH: Chiwenga talks about Prophet Walter Magaya's lipstick

by Staff reporter | 05 November 2018 | 661 Views

Lumumba Saga takes new twist....War vets bay for Mutsvangwa's blood

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 732 Views

Chamisa demands Presidency

by Mandla Ndlovu | 05 November 2018 | 623 Views

Zimbabwean teachers miss out on New Zealand opportunity

by Staff Writer | 05 November 2018 | 563 Views

Zimbabwe to introduce e-provisional driver's exams

by Staff reporter | 05 November 2018 | 611 Views

Zimbabwe to supply water to South Africa

by Staff reporter | 05 November 2018 | 608 Views

Mnangagwa claims that 'good times will soon roll'

by Staff reporter | 05 November 2018 | 578 Views

Zimbabwe as a new gateway into Africa

by Hon. Prof Mthuli Ncube | 05 November 2018 | 661 Views

Chiyangwa appoint Karikoga Kaseke

by Staff reporter | 05 November 2018 | 577 Views

ZCTU demo: Ruling today

by Staff reporter | 05 November 2018 | 530 Views

Missing cop found dead

by Staff reporter | 05 November 2018 | 657 Views

Tagwirei marries long-time girlfriend

by Staff reporter | 05 November 2018 | 1014 Views

Zimbabwe relaxes maternity leave entitlement

by Staff reporter | 05 November 2018 | 620 Views

Zimbabwe to receive drugs, ambulances from India

by Staff reporter | 05 November 2018 | 541 Views