Mwana akagara amai vake nhaka

Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (185681 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".

Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.

Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.

Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.

Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.

Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.

Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.

Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.

Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.

Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.

Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.

Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.

Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.

"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.

Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.

Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.

Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.

Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.

"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.

"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.

"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.

"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.

Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.

Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.

Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.

"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.

Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.

Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.

Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.

"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.

Joyce akati zvekupinda pabonde nemwana zvakapera zvichitevera mutongo wavakapihwa nedare.

"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
 
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.

Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.

Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.

Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.


- kwaedza

Tags: Nhaka,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Binaries vs Spread Betting: What is the Best Option?

by Agencies | 25 April 2018 | 50 Views

Missing man's remains found inside crocodile

by Staff reporter | 25 April 2018 | 84 Views

'Re-industrialisation of Bulawayo a key priority'

by Staff reporter | 25 April 2018 | 85 Views

Socialite eyes parly seat

by Staff reporter | 25 April 2018 | 104 Views

'Makamba not fit to be an MP,' says Zanu-PF

by Staff reporter | 25 April 2018 | 125 Views

'Mphoko is a Mozambican'

by Staff reporter | 25 April 2018 | 168 Views

Zimbabwe needs policies which build Trust and attract FDI

by Enos Denhere | 25 April 2018 | 84 Views

Ramaphosa speaks on Zimbabwe, DRC, Lesotho and Madagascar

by News24 | 25 April 2018 | 120 Views

WATCH: Chamisa versus Khupe fans outside High Court

by voa | 25 April 2018 | 115 Views

BREAKING: Kombi, train accident kills 4

by Staff reporter | 25 April 2018 | 111 Views

Singer distances self from six women

by Staff reporter | 25 April 2018 | 91 Views

Costly $2 sex

by Staff reporter | 25 April 2018 | 101 Views

Man found dead outside Pelandaba church

by Staff reporter | 25 April 2018 | 62 Views

'State infringing Undenge's rights'

by Staff reporter | 25 April 2018 | 68 Views

Commercial sex workers reap tobacco farmers

by Staff reporter | 25 April 2018 | 133 Views

'I never stole from Mugabe'

by Staff reporter | 25 April 2018 | 122 Views

Harare's Working Wives to hit screens soon

by Staff reporter | 25 April 2018 | 123 Views

The real problem with MDC-T or the Alliance

by Mr Tshingwane Lunga | 25 April 2018 | 170 Views

Khupe court case changes nothing, says Chamisa's faction

by Staff Reporter | 25 April 2018 | 163 Views

Zimbabwean soldier on a visit to SA shot dead

by Staff reporter | 25 April 2018 | 191 Views

Mnangagwa faces G40 headache

by Staff reporter | 25 April 2018 | 152 Views

'Chisa Mbama Chisa' poster infuriates Ndebeles

by Social media | 25 April 2018 | 270 Views

Zinara bosses acquitted

by Staff reporter | 25 April 2018 | 97 Views

Mutasa's household property to be actioned

by Staff reporter | 25 April 2018 | 120 Views

Chamisa to install WIFI at each rural homestead

by Staff reporter | 25 April 2018 | 100 Views

The newfound freedom to speak our mind

by Mike, Harare | 25 April 2018 | 95 Views

3 game ultimatum for Dembare's Lloyd Mutasa

by Staff reporter | 25 April 2018 | 147 Views

Dembare legends raise the red flag

by Staff reporter | 25 April 2018 | 130 Views

Pupil steals $1 000 from teacher

by Staff reporter | 25 April 2018 | 146 Views

Police undergo customer relations training

by Staff reporter | 25 April 2018 | 85 Views

'Chart path towards Zimdollar return'

by Staff reporter | 25 April 2018 | 124 Views

Ngezi Platinum to defend home record

by Staff reporter | 25 April 2018 | 73 Views

Zimbabwe seeks place in global village

by Staff reporter | 25 April 2018 | 68 Views

Govt promise to urgently resolve nurses' grievances

by Staff reporter | 25 April 2018 | 111 Views

Econet rewards brand ambassadors in Matebeleland

by Staff reporter | 25 April 2018 | 81 Views

Chivayo fails to complete pre-commencement works

by Staff reporter | 25 April 2018 | 99 Views

Middle class economy possible, says CZI

by Staff reporter | 25 April 2018 | 64 Views